Een ogenblik geduld a.u.b.

Onderzoeken & rapporten

Over de Zaanpeiling

De Zaanpeiling is het grootste bewonersonderzoek van gemeente Zaanstad. Hiermee wil het gemeentebestuur te weten komen hoe inwoners denken over het leven in Zaanstad en in de eigen wijk, en achterhalen of het beleid van de gemeente volgens de bewoners werkt. De vragenlijst wordt jaarlijks na de zomer verspreid onder een willekeurig gekozen groep inwoners van 18 jaar en ouder; in de even jaren onder ca. 15.000 inwoners(waarna rapportage op wijkniveau) en in de oneven jaren onder ca. 5.000 inwoners(rapportage op stadsniveau). Tot en met het jaar 2016 zijn de bevindingen in rapportages weergegeven (op deze webpagina gepubliceerd, zie hieronder), vanaf 2018 is er een dashboard beschikbaar voor de uitkomsten van het onderzoek. Het dashboard Zaanpeiling is via de volgende link te bereiken: Dashboard Zaanpeiling

/ Over de stad / 65 kB

Zaanse inwoners over mobiliteit

Zaanstad werkt momenteel aan een nieuw Mobiliteitsplan richting 2040, en wil ook haar inwoners hier bij betrekken. In het najaar van 2020 zijn inwoners en bezoekers daarom via een enquête uitgenodigd om mee te denken over een aantal aspecten van mobiliteit in Zaanstad.

/ Over de stad / 987 kB

Atlas voor Gemeenten 2020: samenvatting

Elk jaar stelt Atlas voor Gemeenten de woonaantrekkelijkheidsindex en de sociaal-economische index op voor de 50 grootste (stedelijke) gemeenten. Daarnaast wordt een extra thema onderzocht, dit jaar was dat ‘sport’. Het is altijd weer spannend op welke plaats Zaanstad staat op de woonaantrekkelijkheidsindex en de sociaal-economische index. Op de eerste index is Zaanstad opnieuw gestegen (van 20 naar 17), de hoogste plaats sinds 2006; hoe dichter bij de 1 hoe beter. Op de tweede index staat Zaanstad op 33 en stijgt zes plaatsen. Op de voor dit jaar ontwikkelde sportindex komt Zaanstad op plek 28, Zaanstad is daarmee een mooie middenmoter.

/ Over de stad / 666 kB

Zaanpeiling 2019, vragenlijst

 

/ Over de stad / 198 kB

Atlas voor Gemeenten 2019: samenvatting

Atlas voor Gemeenten rangschikt elk jaar de 50 grootste stedelijke gemeenten op vele onderwerpen, en plaatst deze in een rangorde. De Atlas verschijnt sinds 1998 jaarlijks en krijgt elk jaar een verdiepend thema. Dat is in 2019 het thema ‘Groei & Krimp’. In de samenvatting de belangrijkste resultaten voor de gemeente Zaanstad.

/ Over de stad / 622 kB

Kansenongelijkheid 2019: rapportage

In 2018 is door Platform31 een aantal thema’s benoemd die van belang zijn voor de toekomstbestendigheid van de stad, een autonome ontwikkeling kennen en wat betreft (eventuele) aanpak een lange adem vereisen, en vaak door bestaande programma’s of organisatorische indelingen heen lopen. Kansenongelijkheid is één van die thema's en op het eerste gezicht ook een van de meest ongrijpbare. De onderzoeksafdeling van Zaanstad heeft het thema op basis van literatuuronderzoek en cijfers in kaart gebracht. Dit rapport en bijbehorend factsheet (zie hieronder) zijn daar de resultaten van.

/ Over de stad / 2786 kB

Kansenongelijkheid 2019: factsheet

/ Over de stad / 1800 kB

Zaanpeiling 2018: vragenlijst

/ Over de stad / 2007 kB

Atlas voor Gemeenten 2018: samenvatting

Het thema van 2018: 'Cultuur’.

/ Over de stad / 284 kB

Staat van de Stad 2017: rapportage

Het document 'Staat van de Stad' geeft antwoord op de vraag hoe Zaanstad ervoor staat op diverse terreinen. Een stad is nooit 'af' en dat geldt ook voor Zaanstad. Zaanstad brengt met de toekomstvisie 'Zaans Evenwicht' in beeld waar de stad naar toe zou moeten bewegen. Om te kunnen beoordelen of de ambities van 'Zaans Evenwicht' worden gehaald of moeten worden bijgesteld, is inzicht nodig. Staat van de Stad kan hierbij helpen. De eerste versies vanaf 2010 beschrijven uitgebreid diverse beleidsterreinen. De rapportage 2017 is opgebouwd uit een serie sheets over de diverse thema's, waarbij overzichtelijke grafieken en tabellen vaak in één oogopslag tonen waar Zaanstad Staat.

/ Over de stad / 1589 kB

Zaanpeiling 2017: vragenlijst

/ Over de stad / 2194 kB

Zaanpeiling 2016: rapportage

/ Over de stad / 1094 kB

Zaanpeiling 2015: rapportage

/ Over de stad / 908 kB

Staat van de Stad 2015: rapportage

/ Over de stad / 1128 kB

Zaanpeiling 2014: rapportage

/ Over de stad / 1116 kB

Zaanpeiling 2013: rapportage

/ Over de stad / 580 kB

Zaanstad Staat van de stad 2013: rapportage

/ Over de stad / 11389 kB

Staat van de Stad 2013: samenvatting

/ Over de stad / 14 kB

Zaanpeiling 2012: rapportage

/ Over de stad / 739 kB

Staat van de Stad 2010: rapportage

/ Over de stad / 5419 kB