Een ogenblik geduld a.u.b.

Onderzoeken & rapporten

 • Verkiezingen Tweede Kamer 2023: factsheet uitslagen

  Op 22 november 2023 zijn Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Deze pdf geeft in tekst, grafiek en kaart de uitslagen in Zaanstad weer. Daarnaast is er een interactieve kaart beschikbaar met onder meer de uitslagen per stembureau. Zie hiervoor Cijfers en Dashboards: Burger en bestuur.

  / Burger en bestuur / 940138 kB

 • Evaluatie Matchfunding en Initiatievenregeling

  Sinds kort geeft de gemeente op een andere manier subsidies aan initiatieven van bewoners. Zij kunnen een voorstel indienen via het platform Voorjewijkie.nl en dan kiezen voor crowdfunding plus subsidie of alleen voor subsidie. Werken de nieuwe regelingen en het platform zoals bedoeld? Uit deze evaluatie blijkt dat de nieuwe subsidieregelingen een goed begin laten zien, maar dat er nog wel verbeteringen nodig zijn.

  / Burger en bestuur / 2186068 kB

 • Verkiezingen provinciale staten 2023: factsheet uitslagen

  Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten gehouden. In dit factsheet worden de uitslagen vanuit diverse invalshoeken belicht. Daarnaast is er een interactieve kaart beschikbaar met onder meer de uitslagen per stembureau. In het factsheet staat de link naar de webpagina Verkiezingen Zaanstad. Deze is ook te vinden via de webpagina Cijfers & Dashboards/Burger en bestuur.

  / Burger en bestuur / 781377 kB

 • Verkiezingen Gemeenteraad 2022: factsheet uitslagen

  Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn er Gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In deze factsheet worden de uitslagen samengevat. Daarnaast is er een interactieve kaart beschikbaar met onder meer de uitslagen per stembureau. Zie hiervoor Cijfers en Dashboards: Burger en bestuur.

  / Burger en bestuur / 1130 kB

 • Verkiezingen Tweede Kamer 2021: factsheet uitslagen

  Op 17 maart 2021 zijn Tweede Kamerverkiezingen gehouden. In dit factsheet zijn de uitslagen voor Zaanstad samengevat, inclusief een vergelijking met eerdere jaren en met Nederland. De VVD is in Zaanstad opnieuw de grootste partij met 19,4%. De tweede partij is de D66 met 14,6%, derde is de PVV met 12,3%. De grootste winst voor een bestaande partij was voor Forum voor Democratie. Deze partij kreeg in Zaanstad 5,7% van de stemmen (+3,7%). Van de nieuwkomers kreeg JA21 2,4% van de stemmen, Volt 1,8% van de stemmen en BIJ1 1,6% van de stemmen.

  / Burger en bestuur / 1028 kB

 • Zaanpanel 59: verduurzaming

  Het Zaanpanel is eind 2019 een vragenlijst voorgelegd over klimaatveranderingen, duurzaamheid en duurzaam gedrag. Een groot deel van het Zaanpanel is zich bewust van de klimaatveranderingen maar is kritisch of de klimaatdoelen voor 2040 die de gemeente zich heeft gesteld (gezonde leefomgeving voor mens en dier, klimaatneutraal en circulaire stad) wel gehaald zullen worden.

  / Burger en bestuur / 739 kB

 • Verkiezingen Provinciale Staten 2019: factsheet uitslagen

  Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten gehouden. In deze factsheet worden de uitslagen vanuit diverse invalshoeken belicht. Daarnaast is er een interactieve kaart beschikbaar met onder meer de uitslagen per stembureau. Zie hiervoor het nieuwsberichtje op deze website over dit onderwerp (home, Laatste nieuws).

  / Burger en bestuur / 474 kB

 • Zaanpanel: highlights panelonderzoeken 2018

  De leden van het Zaanpanel hebben in 2018 in totaal vijf uitnodigingen voor een enquête ontvangen. Omdat niet van elk onderzoek een rapportage is opgesteld is in het jaarverslag 'Zaanpanel in 2018' een aantal highlights van alle 5 de onderzoeken opgenomen.

  / Burger en bestuur / 394 kB

 • Zaanpanel 53: lokale dialoog rond intocht Sinterklaas 2018

  Naar aanleiding van de landelijke intocht van de Sint in Zaanstad(in 2018), is het Zaanpanel in de aanloop naar het evenement gevraagd hoe men over de maatschappelijke discussie rond het Sinterklaasfeest denkt en of men het een goed idee vindt dat Zaanstad de intocht organiseert. In de rapportage staan de belangrijkste bevindingen. In de bijlage hieronder is een aantal willekeurig gekozen opmerkingen van panelleden over dit onderwerp opgenomen .

  / Burger en bestuur / 450 kB

 • Zaanpanel 53, bijlage

  Bijlage bij het onderzoek naar de lokale dialoog over de maatschappelijke discussie(Zwarte Piet) en het gastheerschap van Zaanstad rond de landelijke intocht van Sinterklaas; een bloemlezing uit een selectie op 3 soorten reacties op de vraag hoe men 'over de discussie denkt'.

  / Burger en bestuur / 254 kB

 • Gemeenteraadsverkiezingen 2018

  Op 21 maart 2018 zijn er Gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In het betreffende nieuwsbericht (klik daarvoor op de titel van dit item) is een linkje beschikbaar naar een interactieve kaart van Zaanstad met de uitslagen per stembureau.

  / Burger en bestuur / 198 kB

 • Zaanpanel 49: Zicht op Zaanstad (over Zaanse architectuur e.d.)

  Het gemeentelijk programma ‘Inverdan’ gaat dit jaar over in het programma ‘MAAK.Zaanstad’. In maart 2017 is een werkatelier georganiseerd voor architecten, stedenbouwers, ontwikkelaars en andere experts, om hen te inspireren hoe de kwaliteit, ingezet met Inverdan, vastgehouden en versterkt kan worden. Wat past bij Zaanstad? Hoe wil Zaanstad bouwen? Deze vraag is via een bewonersenquête gesteld aan het Zaanpanel. Ook zijn op een aantal plekken in de stad straatinterviews gehouden. De uitkomsten van dit onderzoek zijn te lezen in het verslag van de bewonersenquête ‘Zicht op Zaanstad, Modern, maar wel Zaans?’

  / Burger en bestuur / 2861 kB

 • Zaanpanel 48: Inverdan, eindevaluatie

  In 2003 is het Masterplan Inverdan aangenomen, met daarin een beschrijving van de wijze waarop het gemeentebestuur het stadshart van Zaandam(Inverdan) wilde gaan vernieuwen en veranderen. De leden van het Zaanpanel zijn in 2009 en in 2013 bevraagd naar hun beleving van de ontwikkelingen. Nu de uitvoering van het plan uit 2003 grotendeels is gerealiseerd en voor de aanvullende projecten is opgegaan in het project 'MAAK.Zaanstad', is op verzoek van de Projectgroep Inverdan voor de laatste maal het Zaanpanel bevraagd om vragen rond Inverdan te beantwoorden.

  / Burger en bestuur / 432 kB

 • Zaanpanel 45: Het Groen- en Waterplan

  Het Zaanpanel heeft in de zomer van 2017 deelgenomen aan een korte enquête over het 'Groen- en Waterplan': Zaanstad kent voor de komende decennia een forse woningbouwopgave en wil dat vooral binnenstedelijk realiseren. Dat zorgt voor uitdagingen, onder meer betreffende het omgaan met groen en water in de bebouwde omgeving. In de rapportage worden de belangrijkste bevindingen gepresenteerd.

  / Burger en bestuur / 518 kB

 • Over het Zaanpanel

  Op deze pagina vindt u onder anderen uitslagen van het Zaanpanel. Het Zaanpanel bestaat uit meer dan 2000 belangstellende volwassen inwoners van Zaanstad. Langs digitale weg doen panelleden enkele malen per jaar mee aan kort opinieonderzoek over actuele Zaanse onderwerpen. De resultaten helpen het gemeentebestuur besluiten te nemen over de stad.

  / Burger en bestuur / 57 kB

 • Zaanpanel 37 Duurzame afvalinzameling 2015

  Zaanstad wil de komende jaren nog meer afval gescheiden inzamelen. Ongeveer 70% van het afval bestaat uit grondstoffen die kunnen worden hergebruikt. Aan het Zaanpanel zijn vragen voorgelegd over duurzamere afvalinzameling, met als belangrijkste vraag de voorkeur voor één van de voorgelegde scenario’s met maatregelen. Deze scenario’s zijn ontwikkeld om een belangrijke afname van restafval te kunnen realiseren.

  / Burger en bestuur / 541 kB

 • Zaanpanel 36 Vermindering druk gemeentelijke regels

  Burgers en/of ondernemers die een activiteit of initiatief in Zaanstad willen ontplooien kunnen met gemeentelijke regels te maken krijgen. Regels zijn belangrijk, maar het kan ook anders. Om meer ruimte te kunnen geven aan initiatieven van burgers en ondernemers streeft de gemeente ernaar de regeldruk te verminderen.

  / Burger en bestuur / 256 kB

 • Zaanpanel 34 Burgerkracht

  Gemeenten doen een steeds groter beroep op bewoners, bedrijven en organisaties om mee te denken en mee te doen aan allerlei zaken die voor de stad en de inwoners belangrijk zijn. Om een beter beeld te krijgen van de betrokkenheid bij de samenleving is het Zaanpanel een aantal vragen voorgelegd.

  / Burger en bestuur / 406 kB

 • Collegeprogramma Zaanstad 2010-2014; tussentijdse evaluatie

  Het college heeft in 2010 het collegeprogramma 'Wederzijds Aanspreekbaar' vastgesteld als akkoord op hoofdlijnen: een richtinggevend akkoord dat ruimte biedt om rekening te kunnen houden met maatschappelijke ontwikkelingen én met wat er vanuit het Rijk op ons af komt. De concrete uitwerking van het collegeprogramma vindt onder andere plaats in de begroting en de jaarrekening. Een tussenstand.

  / Burger en bestuur / 762 kB

 • Zaanpanel 31: Tussenevaluatie Zaandam Centrum 2013

  Opvallende verandering in het denken(2009 ► 2013) over de gebiedsontwikkeling van Zaandam Centrum door een groot deel van het Zaanpanel. Maar kritiek is er ook op enkele punten.

  / Burger en bestuur / 199 kB

 • Zaanpanel 30 Evaluatie Recreatief Groen & Water 2013

  Zaanstad kent een omgeving met veel groen en water. Omdat het gemeentebestuur nieuwe beleidsregels voor groen en water gaat opstellen zijn het Zaanpanel enkele vragen over dit onderwerp voorgelegd. Dit onderzoek sluit aan bij het thema van de Atlas voor Gemeenten 2013 (Groen & water).

  / Burger en bestuur / 694 kB

 • Zaanpanel 27 Kerntakendiscussie 2012

  Door de economische crisis komen er minder middelen beschikbaar voor het uitvoeren en ontwikkelen van beleid. De gemeente krijgt daarnaast steeds vaker rijkstaken toegeschoven. Dit roept de vraag op hoe de gemeente efficiënter haar taken kan uitvoeren. Voor een deel van de taken is het bestuur in discussie gegaan met partners van de gemeente (burgers, bedrijfsleven en maatschappelijke partners).

  / Burger en bestuur / 965 kB