Een ogenblik geduld a.u.b.

FAQ

Hoe gaat Zaanstad bij onderzoek om met privacy-gevoelige gegevens ?

O&S is lid van de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO). De VSO heeft samen met twee andere branche-organisaties (MOA en VBO) een gedragscode voor onderzoek vastgesteld waaraan de leden van deze organisaties zich houden. De gedragscode is goedgekeurd door het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens/Autoriteit Persoonsgegevens) en geeft aan hoe door leden moet worden omgegaan met privacygevoelige gegevens, verkregen door middel van onderzoek.  Onderzoek & Statistiek van de Gemeente Zaanstad respecteert hiermee de wettelijke regels rondom privacy zoals die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Het CPB ziet toe op naleving van deze wet.

Hoe zit het met de actualiteit van de statistische gegevens ?

Wij proberen zoveel mogelijk informatie te publiceren die niet ouder is dan 1 jaar. Dat wil zeggen dat de peildatum niet verder terug in de tijd ligt.

Voor sommige onderwerpen is dat echter niet mogelijk. Zo kennen de inkomensstatistieken altijd een peildatum die 2 tot 4 jaar in het verleden ligt: Deze cijfers komen oorspronkelijk van de Belastingdienst en worden een fors aantal maanden na het peiljaar pas vrij gegeven(teneinde correcties door bezwaarschriften e.d. te kunnen verwerken). Daarna gaat het CBS de gegevens nog analyseren en tot basistabellen verwerken. Deze gegevens gaan dan weer naar de gemeenten toe die ook nog een proces van controle, analyse en tabelleren kennen alvorens de tot leesbare tabellen verwerkte cijfers worden gepubliceerd.

Wanneer worden bepaalde statistieken ververst?

De tabellen op Zaanstad-in-Cijfers worden geactualiseerd zodra nieuwe cijfers van een onderwerp beschikbaar zijn. Dat is een doorlopend proces. Wel is het zo dat de belangrijkste cijfers over de bevolkingssamenstelling jaarlijks in de maanden februari en maart worden ververst.