Een ogenblik geduld a.u.b.

FAQ

  • Hoe gaat Zaanstad bij onderzoek om met privacy-gevoelige gegevens ?

    O&S is lid van de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO). De VSO heeft samen met twee andere branche-organisaties (MOA en VBO) een gedragscode voor onderzoek vastgesteld waaraan de leden van deze organisaties zich houden. De gedragscode is goedgekeurd door het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens/Autoriteit Persoonsgegevens) en geeft aan hoe door leden moet worden omgegaan met privacygevoelige gegevens, verkregen door middel van onderzoek.  Onderzoek & Statistiek van de Gemeente Zaanstad respecteert hiermee de wettelijke regels rondom privacy zoals die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Het CPB ziet toe op naleving van deze wet.