Een ogenblik geduld a.u.b.

Onderzoeken & rapporten

 • Zaanpanel 65. Onderhoud Openbare Ruimte

  / Leefomgeving / 1274 kB

 • Verduurzamen voor VVE's Zaanstad 2023

  Hoe staan Verenigingen van Eigenaren in Zaanstad tegenover verduurzaming van hun bezit? Deze peiling geeft een beeld van de plannen, belemmeringen en behoefte aan ondersteuning van Zaanse VvE’s. De Gemeente Zaanstad wil Verenigingen van Eigenaren ondersteunen bij verduurzamen van hun woningen. De gemeente is echter niet (voldoende) op de hoogte van waar VvE’s tegenaan lopen, of ze behoefte hebben aan ondersteuning en zo ja, wat voor ondersteuning hen zou helpen. Om deze reden zijn de Verenigingen van Eigenaren in de gemeente Zaanstad benaderd om een vragenlijst hierover in te vullen. In totaal zijn er 566 VvE’s aangeschreven waarvan 102 VvE’s hebben deelgenomen aan het onderzoek.

  / Leefomgeving / 1331214 kB

 • Rapportage enquete Omgevingsvisie

  De gemeente Zaanstad werkt aan de Omgevingsvisie Zaanstad 2040, de ruimtelijke visie op de toekomst van Zaanstad. Hiermee wordt richting gegeven aan de ruimtelijke koers van de stad. Voor de Omgevingsvisie zijn inwoners via het Zaanpanel en een oproep op social media gevraagd mee te denken over een aantal vraagstukken. In de rapportage staan de belangrijkste uitkomsten van de enquête die hiervoor is opgesteld.

  / Leefomgeving / 1581 kB

 • Resultaten enquête Onderhoud Openbare Ruimte 2021

  In navolging van de startnotitie bij het ‘Plan van aanpak inlopen onderhoudsachterstanden openbare ruimte' was een eerste stap het vroegtijdig betrekken van bewoners bij het opstellen van het daadwerkelijke uitvoeringsplan. Hiervoor is een enquête opgesteld met vragen over de kwaliteit van de openbare ruimte en het onderhoud daarvan. De enquête is eind 2021 onder de aandacht gebracht bij het Zaanpanel, bij bewoners van Zaandam Zuid en Assendelft Noord via een huis-aan-huisbrief en via social media.

  / Leefomgeving / 1252055 kB

 • Evaluatie Grondstoffenplan

  Sinds 2021 zamelt Zaanstad het huishoudelijk afval in op een andere manier dan voorheen. Bewoners van de laagbouw hebben minicontainers aan huis om afval te scheiden, en bewoners in de hoogbouw kunnen afval gescheiden aanbieden in ondergrondse afvalcontainers. Wat vinden Zaankanters daarvan? En zijn ze daardoor hun afval beter gaan scheiden? Het bureau De Afvalspiegel vroeg Zaankanters, waaronder leden van het Zaanpanel, naar hun ervaringen. De resultaten werden verwerkt in de Evaluatie van het Grondstoffenplan, dat op 25 oktober aan de Raad werd aangeboden.

  / Leefomgeving / 1008619 kB

 • Ontwikkeling CO2 emissies Zaanstad: 2010-2019 door CE Delft

  Hoeveel CO2 werd er uitgestoten in Zaanstad in 2019?

  Dit rapport door CE Delft geeft inzicht in de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen door industrie, de gebouwde omgeving, verkeer en vervoer, en landbouw, bosbouw, visserij en natuur in Zaanstad tussen 2010 en 2019. Ook komt aan bod hoeveel hernieuwbare energie er werd opgewekt. De auteurs bieden verklaringen voor opvallende veranderingen in de uitstoot van CO2.

  / Leefomgeving / 771 kB

 • Zaanse inwoners over mobiliteit

  Zaanstad werkt momenteel aan een nieuw Mobiliteitsplan richting 2040, en wil ook haar inwoners hier bij betrekken. In het najaar van 2020 zijn inwoners en bezoekers daarom via een enquête uitgenodigd om mee te denken over een aantal aspecten van mobiliteit in Zaanstad.

  / Leefomgeving / 987 kB

 • Doorrekening Zaans Klimaatakkoord 2.0 door CE Delft

  Voor het Zaans Klimaatakkoord is onafhankelijk onderzoeksbureau CE Delft gevraagd om de effecten van de initiatieven en plannen in het Zaans Klimaatakkoord te berekenen. Hier kunt u de rapportage lezen. 

  / Leefomgeving / 1260 kB

 • Duurzaamheidsmonitor 2019

  De duurzaamheidsmonitor blikt jaarlijks terug, laat zien waar Zaanstad nu staat en werpt een blik op de toekomst. De monitor geeft inzicht in de vooruitgang die Zaanstad boekt en laat zien op welke onderdelen er nog een flinke klus te klaren is.

  / Leefomgeving / 739 kB