Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

2018-05-02 - Verkiezingen: interactieve kaart uitslagen

Op 21 maart 2018 zijn er Gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Er is een interactieve kaart van Zaanstad met de uitslagen per stembureau

2018-05-01 - Wonen in de metropoolregio (MRA)

Vervolgonderzoek woningmarkt, ruim 50.000 respondenten vulden de enquête in

2018-04-30 - Verhuisstromen van en naar Zaanstad

In het tijdvak 2015 en 2016 verhuisden 6.155 huishoudens naar Zaanstad.

2018-03-08 - Wijkfoto's: nieuw thema Onderzoeksbank !

Vandaag zijn de wijkfoto's 2018 gepubliceerd, onder het (nieuwe)thema 'Wijkfoto's' in onze Onderzoeksbank op deze website.

De wijkfoto's zijn geen échte foto's, maar een vooral grafische weergave van een set basisgegevens van de 19 wijken van Zaanstad. Ook wordt info weergegeven van de gebieden van de 11 Sociaal Wijkteams en de 6 gebieden van de Jeugdteams. Onderwerpen die voorbij komen zijn ondermeer wonen, leeftijdopbouw van de inwoners(wijkniveau), cliënttevredenheid en behandelde zaken(Soc.Wijkteams) en aanmeldingen en verwijzingen bij de Jeugdteams. Elk half jaar worden de foto's geactualiseerd.

2018-03-07 - Zaanpanel: Inverdan en Maak.Zaanstad (Modern, maar wel Zaans?)

Het stedenbouwkundig programma Inverdan gaat op in het programma MAAK.Zaanstad. Op 8 maart 2018 is een werkatelier 'Inverdan' gehouden voor architecten, stedenbouwers en andere experts: hoe kan de kwaliteit, ingezet met Inverdan, vastgehouden en versterkt worden? Via een bewonersenquête is deze vraag ook gesteld aan het Zaanpanel, en de uikomsten werden gebruikt in het werkatelier.

De rapportage van de bewonersenquête is te vinden in de Onderzoeksbank op deze website(zie menubalk boven), onder 'Zaanpanel'.

2017-11-23 - Wet Maatschappelijke Ondersteuning: cliëntervaringen 2016

De rapportage 2017 (met uitkomsten over 2016) is te vinden in de Onderzoeksbank op deze website(zie menubalk boven), onder 'Welzijn en Zorg'.

Ouder nieuws