Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

2018-03-08 - Wijkfoto's: nieuw thema Onderzoeksbank !

Vandaag zijn de wijkfoto's 2018 gepubliceerd, onder het (nieuwe)thema 'Wijkfoto's' in onze Onderzoeksbank op deze website.

De wijkfoto's zijn geen échte foto's, maar een vooral grafische weergave van een set basisgegevens van de 19 wijken van Zaanstad. Ook wordt info weergegeven van de gebieden van de 11 Sociaal Wijkteams en de 6 gebieden van de Jeugdteams. Onderwerpen die voorbij komen zijn ondermeer wonen, leeftijdopbouw van de inwoners(wijkniveau), cliënttevredenheid en behandelde zaken(Soc.Wijkteams) en aanmeldingen en verwijzingen bij de Jeugdteams. Elk half jaar worden de foto's geactualiseerd.

2018-03-07 - Zaanpanel: Inverdan en Maak.Zaanstad (Modern, maar wel Zaans?)

Het stedenbouwkundig programma Inverdan gaat op in het programma MAAK.Zaanstad. Op 8 maart 2018 is een werkatelier 'Inverdan' gehouden voor architecten, stedenbouwers en andere experts: hoe kan de kwaliteit, ingezet met Inverdan, vastgehouden en versterkt worden? Via een bewonersenquête is deze vraag ook gesteld aan het Zaanpanel, en de uikomsten werden gebruikt in het werkatelier.

De rapportage van de bewonersenquête is te vinden in de Onderzoeksbank op deze website(zie menubalk boven), onder 'Zaanpanel'.

2017-11-23 - Wet Maatschappelijke Ondersteuning: cliëntervaringen 2016

De rapportage 2017 (met uitkomsten over 2016) is te vinden in de Onderzoeksbank op deze website(zie menubalk boven), onder 'Welzijn en Zorg'.

2017-09-28 - Publicatie Zaanpeiling 2016

Zaanpeiling 2016, een kleine greep uit de onderzoeksresultaten: veel inwoners (zeer)tevreden met eigen leven / woningwaardering(7,8) / meer gebruik van gemeentelijke digitale dienstverlening

  • 92% (zeer)tevreden met eigen leven, 2% ontevreden
  • aandeel mantelzorgers groeit naar 17%, aandeel vrijwilligers 34%
  • 13% ervaart te weinig contacten met anderen
  • 58% (zeer)tevreden over sportvoorzieningen in Zaanstad
  • toename ervaring ernstige geluidshinder vliegverkeer (16%)

De rapportage is beschikbaar op deze website in de Onderzoeksbank(zie menu boven), onder 'Zaanpeiling'.

2017-04-04 - Verkiezingen Tweede Kamer, maart 2017

Interactieve kaart met de uitslagen in Zaanstad

2017-01-04 - Inwonertal 1-1-2017

Voorlopige cijfers bekend.

Ouder nieuws