Een ogenblik geduld a.u.b.

Uitkomsten Zaanpeiling 2021 bekend

door Elise van der Steen

De uitkomsten hiervan zijn terug te vinden op het dashboard Zaanpeiling.

In het najaar van 2021 is aan ongeveer 4.500 willekeurig gekozen inwoners van 18 jaar en ouder gevraagd de jaarlijkse inwonersenquête in te vullen. Ongeveer 1.150 inwoners hebben de enquête ingevuld.

De Zaanpeiling wordt jaarlijks uitgevoerd om te weten te komen hoe inwoners denken over het wonen en leven in Zaanstad. Aan bod komen allerlei zaken en onderwerpen, zoals de woonomgeving, veiligheid, voorzieningen en duurzaamheidsmaatregelen. Om het jaar wordt de Zaanpeiling op wijkniveau gehouden, het andere jaar op gemeentelijk niveau. Van 2021 zijn alleen cijfers op gemeentelijk niveau beschikbaar.

De uitkomsten van 2021 zijn gepresenteerd in het dasboard Zaanpeiling. Klik op een vraag om (indien beschikbaar) een langere reeks jaren te zien.

Daarnaast is er het dashboard Zaanpeiling wijkniveau met uitkomsten op wijkniveau. Hier kunnen wijken met elkaar vergeleken worden of een wijk vergeleken worden met Zaanstad. De meest recente cijfers zijn van 2020.