Een ogenblik geduld a.u.b.

Uitkomsten Zaanpeiling 2022 bekend

door Elise van der Steen

De uitkomsten hiervan zijn terug te vinden op het dashboard Zaanpeiling wijkniveau en het dashboard Zaanpeiling.

In het najaar van 2022 is aan ongeveer 15.500 willekeurig gekozen inwoners van 18 jaar en ouder gevraagd de jaarlijkse inwonersenquête in te vullen. Ongeveer 3.600 inwoners hebben de enquête ingevuld.

Ook heeft in 2022 een verkorte vragenlijst van de Zaanpeiling gelopen, om meer respons te krijgen op de belangrijkste vragen. Van de ruim 3.300 vragenlijsten zijn er ongeveer 760 ingevuld.

De Zaanpeiling wordt jaarlijks uitgevoerd om te weten te komen hoe inwoners denken over het wonen en leven in Zaanstad. Aan bod komen allerlei zaken en onderwerpen, zoals de woonomgeving, veiligheid, voorzieningen en duurzaamheidsmaatregelen. Om het jaar wordt de Zaanpeiling op wijkniveau gehouden, het andere jaar op gemeentelijk niveau. Van 2022 zijn cijfers op wijkniveau beschikbaar.

De uitkomsten van 2022 zijn gepresenteerd in het dasboard Zaanpeiling wijkniveau en het dashboard Zaanpeiling. Klik op een vraag om (indien beschikbaar) een langere reeks jaren te zien.