Een ogenblik geduld a.u.b.

Armoede-monitor 2021

door Elise van der Steen
De Armoedemonitor geeft inzicht in de omvang van armoede in Zaanstad in 2019.

Uit de Armoedemonitor blijkt dat het aantal personen en huishoudens, dat in Zaanstad afhankelijk is van een inkomen op het niveau van het sociaal minimum, tussen 2017 en 2019 is gedaald, ondanks de groei van het aantal inwoners.

In de armoedemonitor wordt onder andere gekeken naar achtergrondkenmerken van minima en wordt ingegaan op de aandachtsgebieden werkende armen en kinderen in armoede. Ook is bekeken hoe het bereik van de minimaregelingen onder de Zaanse minima is en wat de overlap is tussen minima en andere beleidsterreinen.

De Armoedemonitor is te vinden onder deze link.