Een ogenblik geduld a.u.b.

Uitkomsten Zaanpeiling 2020 bekend

door Elise van der Steen

De uitkomsten hiervan zijn terug te vinden op de dashboards Zaanpeiling en Zaanpeiling op wijkniveau.

In het najaar van 2020 is aan ongeveer 15.500 willekeurig gekozen inwoners van 18 jaar en ouder gevraagd de jaarlijkse inwonersenquête in te vullen. Ruim 4000 inwoners hebben de enquête ingevuld. Hierin wordt gevraagd wat men vindt van allerlei zaken en onderwerpen, zoals de woonomgeving, veiligheid, voorzieningen en duurzaamheidsmaatregelen. Om het jaar zijn uitkomsten op wijkniveau beschikbaar, zo ook in 2020.

De uitkomsten zijn gepresenteerd in twee dashboards:

  • Zaanpeiling met uitkomsten op gemeenteniveau. Hier is ook de ontwikkeling door de tijd heen te bekijken. Klik op een vraag om een langere reeks jaren te zien (indien beschikbaar).
  • Zaanpeiling wijkniveau met uitkomsten op wijkniveau. Hier kunnen wijken met elkaar vergeleken worden of een wijk vergeleken worden met Zaanstad. Klik ook hier op een vraag om een langere reeks jaren te zien.