Een ogenblik geduld a.u.b.

Uitkomsten Zaanpeiling 2023 bekend

door Elise van der Steen

De uitkomsten hiervan zijn terug te vinden op het dashboard Zaanpeiling.

In het najaar van 2023 is aan ongeveer 4.500 willekeurig gekozen inwoners van 18 jaar en ouder gevraagd de jaarlijkse inwonersenquête in te vullen. Bijna 1.200 inwoners hebben de enquête ingevuld.

De Zaanpeiling wordt jaarlijks uitgevoerd om te weten te komen hoe inwoners denken over het wonen en leven in Zaanstad. Aan bod komen allerlei zaken en onderwerpen, zoals de woonomgeving, veiligheid, voorzieningen en duurzaamheidsmaatregelen. Om het jaar wordt de Zaanpeiling op wijkniveau gehouden, het andere jaar op gemeentelijk niveau. Van 2023 zijn cijfers op gemeenteniveau beschikbaar.

De uitkomsten van 2023 zijn gepresenteerd in het dashboard Zaanpeiling. Klik op een vraag om (indien beschikbaar) een langere reeks jaren te zien.