Een ogenblik geduld a.u.b.

Onderzoeken & rapporten

ZaanSTREEK, inwoners 1900-1971

Enkele tabellen uit oud statistiekdocument (bev. naar woonplaats en sexe)

/ Archief - 2011 en ouder / 63 kB

Werken langs de Zaan (1977)

Rapportage obv gegevens uit het (bedrijfs)Vestigingenregister.

/ Archief - 2011 en ouder / 1375 kB

ZaanSTREEK in Cijfers (1980)

Statistisch jaarboek Zaanstad en Wormer

/ Archief - 2011 en ouder / 3283 kB

Zaanstad in Cijfers (1990)

Statistisch jaarboek Zaanstad.

/ Archief - 2011 en ouder / 2114 kB

Omnibusonderzoek 1990

Rapportage van de eerste grote algemene inwonersenquête van Zaanstad, voorloper van De Zaanpeiling.

/ Archief - 2011 en ouder / 2658 kB

Zaanstad Basisgegevens Verkeer & Vervoer 1998

Beschrijving ontwikkelingen op beleidsterrein 'Verkeer & Vervoer' in Zaanstad

/ Archief - 2011 en ouder / 23956 kB

Zaanstad_Basisgegevens Verkeer & Vervoer 1999

Beschrijving ontwikkelingen op beleidsterrein 'Verkeer & Vervoer' in Zaanstad

/ Archief - 2011 en ouder / 28184 kB

Zaanstad in Cijfers (2000)

Statistisch jaarboek Zaanstad.

/ Archief - 2011 en ouder / 1774 kB

Factsheet Omnibusonderzoek 2000

/ Archief - 2011 en ouder / 12 kB

Zaanstad_Basisgegevens Verkeer & Vervoer 2001

Beschrijving ontwikkelingen op beleidsterrein 'Verkeer & Vervoer' in Zaanstad

/ Archief - 2011 en ouder / 5486 kB

Zaanstad_Basisgegevens Verkeer & Vervoer 2002/2003

Beschrijving ontwikkelingen op beleidsterrein 'Verkeer & Vervoer' in Zaanstad

/ Archief - 2011 en ouder / 5912 kB

Factsheet Zaanpeiling 2004

/ Archief - 2011 en ouder / 89 kB

Factsheet Zaanpeiling 2005

/ Archief - 2011 en ouder / 85 kB

Zaanstad_Basisgegevens Verkeer & Vervoer 2004/2005

Beschrijving ontwikkelingen op beleidsterrein 'Verkeer & Vervoer' in Zaanstad

/ Archief - 2011 en ouder / 670 kB

Zaanpeiling 2006: rapportage

/ Archief - 2011 en ouder / 1290 kB

Factsheet Zaanpeiling 2006

/ Archief - 2011 en ouder / 5719 kB

Zaanpanel 7 Fietsen in Zaanstad en Afvalkalender 2006

Informatie over de sterke en zwakke punten van het Zaanse fietsnetwerk en het gebruik van de jaarlijkse afvalkalender.

/ Archief - 2011 en ouder / 56 kB

Zaanpanel 8 De Raad vraagt opnieuw 2006

De thema’s zijn: betrokkenheid bij lokale politiek, de discussie over de toekomst van de bibliotheek in Zaanstad, de staat van onderhoud in de buurten, de aandacht voor de sociale minima en het sporten Zaanstad.

/ Archief - 2011 en ouder / 57 kB

Zaanpeiling 2007: rapportage

/ Archief - 2011 en ouder / 811 kB

Zaanpanel 11 Invloed forensen en Werk aan de weg 2007

Welke invloed het het 'forensen' op het huishouden ?

/ Archief - 2011 en ouder / 64 kB

Zaanstad Basisgegevens Verkeer & Vervoer 2006/2007

Beschrijving ontwikkelingen op beleidsterrein 'Verkeer & Vervoer' in Zaanstad

/ Archief - 2011 en ouder / 1135 kB

Zaanpeiling 2008: rapportage

/ Archief - 2011 en ouder / 421 kB

Zaanpanel 14 Verkeersveiligheid 2008

Oordeel over verkeersveiligheid, voorzieningen en wegonderhoud.

/ Archief - 2011 en ouder / 51 kB

Zaanstad Basisgegevens Verkeer & Vervoer 2008

Beschrijving ontwikkelingen op beleidsterrein 'Verkeer & Vervoer' in Zaanstad

/ Archief - 2011 en ouder / 496 kB

Zaanpeiling 2009: rapportage

/ Archief - 2011 en ouder / 1865 kB

Zaanpanel 15 Milieu_Fietsparkeren en Dragers stad 2009

Voorzieningen fietsparkeren centrum Zaandam

/ Archief - 2011 en ouder / 565 kB

Spiekboekje Zaanstad 2010

Beknopte publicatie basisgegevens.

/ Archief - 2011 en ouder / 1439 kB

Staat van de Stad 2010: rapportage

 

/ Archief - 2011 en ouder / 5419 kB

Behoeftenonderzoek kwetsbare inwonersgroepen (2010)

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn gemeenten verantwoordelijk voor het welbevinden van kwetsbare burgers, zoals mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, mensen met psychosociale of psychiatrische problemen en allochtone ouderen. Dit rapport is het resultaat van een onderzoek naar de hulpbehoeften van kwetsbare inwoners van Zaanstad.

/ Archief - 2011 en ouder / 4573 kB

Fietsparkeeronderzoek Movares station Zdam 2010

 

/ Archief - 2011 en ouder / 1488 kB

Zaanpanel 23 Fietsparkeren en Brommeroverlast 2010

Parkeervoorzieningen (brom)fietsers bij station Zaandam en mogelijke overlast van gemotoriseerde tweewielers.

/ Archief - 2011 en ouder / 758 kB

Zaanpanel 24 De Raad vraagt in 2011

De geselecteerde onderwerpen: I. interesse in de gemeentepolitiek, II. openbare ruimte en III. parkeerbeleid. De keuze voor deze onderwerpen is mede tot stand gekomen door de input van de fractievoorzitters van de gemeente Zaanstad.

/ Archief - 2011 en ouder / 205 kB

Onderwijsmonitor 2011

Onderwijsmonitor 2011. Inmiddels vervangen door dashboard Onderwijs in Cijfers.

/ Archief - 2011 en ouder / 1595 kB

Effecten op Zaanse woningmarkt van maatregelen EU & NL (2011)

De gemeente Zaanstad en de Zaanse woningcorporaties hebben gezamenlijke geanalyseerd wat de effecten van de Europese beschikking voor de sociale huursector en van een aantal andere (voorgenomen) maatregelen van het kabinet-Rutte kúnnen zijn voor Zaanstad.

/ Archief - 2011 en ouder / 1144 kB

Effecten op Zaanse woningmarkt van maatregelen EU & NL - extra (2011)

Zie info bij hoofddocument.

/ Archief - 2011 en ouder / 2239 kB

Wijkenmonitor 2011 Assendelft Noord

De Wijkenmonitor geeft in één oogopslag de -vooral sociale- kwaliteit van de Zaanse wijken weer. We weten al veel van onze wijken, de wijkenmonitor voegt daar in- en overzicht aan toe: inzicht in welke aspecten in welke onderlinge verhouding van belang zijn voor de kwaliteit van de wijken, en overzicht van de scores van de verschillende wijken op die aspecten.

/ Archief - 2011 en ouder / 945 kB

Wijkenmonitor 2011 Assendelft Zuid

 

/ Archief - 2011 en ouder / 943 kB

Wijkenmonitor 2011 Kogerveldwijk

 

/ Archief - 2011 en ouder / 938 kB

Wijkenmonitor 2011 Krommenie Oost

 

/ Archief - 2011 en ouder / 947 kB

Wijkenmonitor 2011 Krommenie West

 

/ Archief - 2011 en ouder / 944 kB

Wijkenmonitor 2011 Nieuw West

 

/ Archief - 2011 en ouder / 944 kB

Wijkenmonitor 2011 Oud Koog aan de Zaan

 

/ Archief - 2011 en ouder / 947 kB

Wijkenmonitor 2011 Oud Zaandijk

 

/ Archief - 2011 en ouder / 944 kB

Wijkenmonitor 2011 Oude Haven

 

/ Archief - 2011 en ouder / 942 kB

Wijkenmonitor 2011 Pelders- en Hoornseveld

 

/ Archief - 2011 en ouder / 948 kB

Wijkenmonitor 2011 Poelenburg

 

/ Archief - 2011 en ouder / 933 kB

Wijkenmonitor 2011 Rooswijk

 

/ Archief - 2011 en ouder / 939 kB

Wijkenmonitor 2011 Rosmolenwijk

 

/ Archief - 2011 en ouder / 942 kB

Wijkenmonitor 2011 Westerkoog

 

/ Archief - 2011 en ouder / 940 kB

Wijkenmonitor 2011 Westzaan

 

/ Archief - 2011 en ouder / 934 kB

Wijkenmonitor 2011 Wormerveer

 

/ Archief - 2011 en ouder / 944 kB

Wijkenmonitor 2011 Zaandam Noord

 

/ Archief - 2011 en ouder / 947 kB

Wijkenmonitor 2011 Zaandam West

 

/ Archief - 2011 en ouder / 947 kB

Wijkenmonitor 2011 Zaandam Zuid

 

/ Archief - 2011 en ouder / 943 kB