Een ogenblik geduld a.u.b.

Onderzoeksbank

Zaanpanel Intro

Het Zaanpanel bestaat uit een groep belangstellende volwassen inwoners van Zaanstad. Langs digitale weg doen panelleden enkele malen per jaar mee aan kort opinieonderzoek over actuele Zaanse onderwerpen. De resultaten helpen het gemeentebestuur besluiten te nemen over de stad. De afgelopen jaren zijn diverse onderwerpen aan bod gekomen, zoals de sfeer in de stad, de economie van Zaanstad, het wonen in de wijk, de politieke interesse en actuele lokale discussies over bijvoorbeeld hoogbouw of het centrumproject Inverdan in Zaandam. Na afronding van elk onderzoek wordt het rapport op de gemeentelijke website gepubliceerd. De meeste van de hier gepubliceerde rapportages zijn ook opgenomen bij andere thema's op dit Onderzoeksplein.

/ Zaanpanel / 4 kB

Zaanpanel 59: verduurzaming

Het Zaanpanel is eind 2019 een vragenlijst voorgelegd over klimaatveranderingen, duurzaamheid en duurzaam gedrag. Een groot deel van het Zaanpanel is zich bewust van de klimaatveranderingen maar is kritisch of de klimaatdoelen voor 2040 die de gemeente zich heeft gesteld (gezonde leefomgeving voor mens en dier, klimaatneutraal en circulaire stad) wel gehaald zullen worden.

/ Zaanpanel / 639 kB

Zaanpanel: highlights panelonderzoeken 2018

De leden van het Zaanpanel hebben in 2018 in totaal vijf uitnodigingen voor een enquête ontvangen. Omdat niet van elk onderzoek een rapportage is opgesteld is in het jaarverslag 'Zaanpanel in 2018' een aantal highlights van alle 5 de onderzoeken opgenomen.

/ Zaanpanel / 226 kB

Zaanpanel 53: lokale dialoog rond intocht Sinterklaas 2018

Naar aanleiding van de landelijke intocht van de Sint in Zaanstad(in 2018), is het Zaanpanel in de aanloop naar het evenement gevraagd hoe men over de maatschappelijke discussie rond het Sinterklaasfeest denkt en of men het een goed idee vindt dat Zaanstad de intocht organiseert. In de rapportage staan de belangrijkste bevindingen. In de bijlage hieronder is een aantal willekeurig gekozen opmerkingen van panelleden over dit onderwerp opgenomen .

/ Zaanpanel / 343 kB

Zaanpanel 53, bijlage

Bijlage bij het onderzoek naar de lokale dialoog over de maatschappelijke discussie(Zwarte Piet) en het gastheerschap van Zaanstad rond de landelijke intocht van Sinterklaas; een bloemlezing uit een selectie op 3 soorten reacties op de vraag hoe men 'over de discussie denkt'.

/ Zaanpanel / 142 kB

Zaanpanel 48: Inverdan, eindevaluatie

In 2003 is het Masterplan Inverdan aangenomen, met daarin een beschrijving van de wijze waarop het gemeentebestuur het stadshart van Zaandam(Inverdan) wilde gaan vernieuwen en veranderen. De leden van het Zaanpanel zijn in 2009 en in 2013 bevraagd naar hun beleving van de ontwikkelingen. Nu de uitvoering van het plan uit 2003 grotendeels is gerealiseerd en voor de aanvullende projecten is opgegaan in het project 'MAAK.Zaanstad', is op verzoek van de Projectgroep Inverdan voor de laatste maal het Zaanpanel bevraagd om vragen rond Inverdan te beantwoorden.

/ Zaanpanel / 432 kB

Zaanpanel 45: Het Groen- en Waterplan

Het Zaanpanel heeft in de zomer van 2017 deelgenomen aan een korte enquête over het 'Groen- en Waterplan': Zaanstad kent voor de komende decennia een forse woningbouwopgave en wil dat vooral binnenstedelijk realiseren. Dat zorgt voor uitdagingen, onder meer betreffende het omgaan met groen en water in de bebouwde omgeving. In de rapportage worden de belangrijkste bevindingen gepresenteerd.

/ Zaanpanel / 518 kB

Zaanpanel 49: Zicht op Zaanstad (over Zaanse architectuur e.d.)

Het gemeentelijk programma ‘Inverdan’ gaat dit jaar over in het programma ‘MAAK.Zaanstad’. In maart 2017 is een werkatelier georganiseerd voor architecten, stedenbouwers, ontwikkelaars en andere experts, om hen te inspireren hoe de kwaliteit, ingezet met Inverdan, vastgehouden en versterkt kan worden. Wat past bij Zaanstad? Hoe wil Zaanstad bouwen? Deze vraag is via een bewonersenquête gesteld aan het Zaanpanel. Ook zijn op een aantal plekken in de stad straatinterviews gehouden. De uitkomsten van dit onderzoek zijn te lezen in het verslag van de bewonersenquête ‘Zicht op Zaanstad, Modern, maar wel Zaans?’

/ Zaanpanel / 2861 kB

Zaanpanel 34 Burgerkracht

Gemeenten doen een steeds groter beroep op bewoners, bedrijven en organisaties om mee te denken en mee te doen aan allerlei zaken die voor de stad en de inwoners belangrijk zijn. Om een beter beeld te krijgen van de betrokkenheid bij de samenleving is het Zaanpanel een aantal vragen voorgelegd.

/ Zaanpanel / 406 kB

Zaanpanel 36 Vermindering druk gemeentelijke regels

Burgers en/of ondernemers die een activiteit of initiatief in Zaanstad willen ontplooien kunnen met gemeentelijke regels te maken krijgen. Regels zijn belangrijk, maar het kan ook anders. Om meer ruimte te kunnen geven aan initiatieven van burgers en ondernemers streeft de gemeente ernaar de regeldruk te verminderen.

/ Zaanpanel / 256 kB

Zaanpanel 37 Duurzame afvalinzameling 2015

Zaanstad wil de komende jaren nog meer afval gescheiden inzamelen. Ongeveer 70% van het afval bestaat uit grondstoffen die kunnen worden hergebruikt. Aan het Zaanpanel zijn vragen voorgelegd over duurzamere afvalinzameling, met als belangrijkste vraag de voorkeur voor één van de voorgelegde scenario’s met maatregelen. Deze scenario’s zijn ontwikkeld om een belangrijke afname van restafval te kunnen realiseren.

/ Zaanpanel / 541 kB

Zaanpanel 30 Evaluatie Recreatief Groen & Water 2013

Zaanstad kent een omgeving met veel groen en water. Omdat het gemeentebestuur nieuwe beleidsregels voor groen en water gaat opstellen zijn het Zaanpanel enkele vragen over dit onderwerp voorgelegd. Dit onderzoek sluit aan bij het thema van de Atlas voor Gemeenten 2013 (Groen & water).

/ Zaanpanel / 694 kB

Zaanstad_Zaanpanel 8 De Raad vraagt opnieuw 2006

De thema’s zijn: betrokkenheid bij lokale politiek, de discussie over de toekomst van de bibliotheek in Zaanstad, de staat van onderhoud in de buurten, de aandacht voor de sociale minima en het sporten Zaanstad.

/ Zaanpanel / 57 kB

Zaanpanel 31: Tussenevaluatie Zaandam Centrum 2013

Opvallende verandering in het denken(2009 ► 2013) over de gebiedsontwikkeling van Zaandam Centrum door een groot deel van het Zaanpanel. Maar kritiek is er ook op enkele punten.

/ Zaanpanel / 199 kB