Een ogenblik geduld a.u.b.

Onderzoeksbank

Wonen in de regio( 2017): factsheet Zaanstad

In de rapportage 'Wonen in de regio Amsterdam 2017' werd verslag gedaan van een omvangrijk onderzoek waaraan in totaal ruim 50.000 respondenten hun medewerking hebben verleend door vragen over hun (huidige en vorige) woonsituatie, woonlasten en woonwensen te beantwoorden. Dit factsheet zoomt in op de Zaanse situatie. Het volledige onderzoeksrapport is hieronder te vinden.

/ Wonen / 601 kB

Verhuisstromen: analyse in- en uitstroom (2007-2016)

Deze samenvatting van het onderzoek (er is ook nog een factsheet onder het thema 'Wonen' beschikbaar) geeft inzicht in de verhuisstromen in en uit Zaanstad, gekoppeld aan sociaal-economische posities van betrokkenen. Onder meer de volgende vragen worden hiermee beantwoord: “In welke mate trekt Zaanstad bewoners aan met een sterkere of zwakkere sociaal-economische positie?" En "welke rol spelen Amsterdam en andere MetropoolRegio-gemeenten hierin?”

/ Wonen / 229 kB

Verhuisstromen 2007-2016, factsheet

Zie item hierboven. Klik op de titelbalk voor de download.

/ Wonen / 264 kB

Wonen in de regio (2017)

In deze rapportage wordt verslag gedaan van het onderzoek ‘Wonen in de regio Amsterdam 2017'. Dit onderzoek bestaat uit een grootschalige enquête, waaraan in totaal ruim 50.000 respondenten hun medewerking hebben verleend. Huishoudens werden daarin gevraagd naar hun huidige en vorige woonsituatie, woonlasten en woonwensen. Daarnaast bevat het onderzoek een verhuizingenbestand, opgebouwd uit registratiedata van het CBS, met gegevens over alle verhuizingen in de regio over de periode 2015/2016.

/ Wonen / 2883 kB

Wonen in de regio 2015

In dit rapport worden de eerste resultaten uit het onderzoek ‘Wonen in de regio Amsterdam 2015 gepresenteerd. Dit onderzoek bestaat uit een grootschalige enquête, waaraan in totaal ruim 30.000 respondenten hun medewerking hebben verleend. Huishoudens werden daarin gevraagd naar hun huidige en vorige woonsituatie, woonlasten en woonwensen. Daarnaast bevat het onderzoek een verhuizingenbestand, opgebouwd uit registratiedata. Aan het onderzoek hebben alle gemeenten van de Stadsregio Amsterdam (Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Zeevang), Almere, en Haarlem meegedaan. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de deelnemende gemeenten en de woningcorporaties verenigd in het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad. In de Onderzoeksbank is onder 'Factsheets' een korte weergave van de belangrijkste uitkomsten voor Zaanstad opgenomen.

/ Wonen / 4820 kB

Zaanstad_Wonen in de regio (2014)

Om beter zicht te krijgen op de veranderende woningmarkt en de opgaven die dit met zich meebrengt, zijn de Stadsregio Amsterdam, regio Zuid-Kennemerland/IJmond en de gemeente Almere samen met de woningcorporaties een gezamenlijk onderzoek gestart. De woningmarkt functioneert immers regionaal. Voor het eerst is een schat aan vergelijkbare woningmarktgegevens in de Metropoolregio beschikbaar.

/ Wonen / 19733 kB

Zaanstad_Wonen in de regio, samenvatting (2014)

Zie info bij hoofddocument

/ Wonen / 69 kB

Effecten op Zaanse woningmarkt van maatregelen EU & NL(2011)

De gemeente Zaanstad en de Zaanse woningcorporaties hebben gezamenlijke geanalyseerd wat de effecten van de Europese beschikking voor de sociale huursector en van een aantal andere (voorgenomen) maatregelen van het kabinet-Rutte kúnnen zijn voor Zaanstad.

/ Wonen / 1144 kB

Factsheet: Nieuwe bewoners in Zaandam-centrum (2013)

In het stadscentrum van Zaandam is recent een flink aantal nieuwbouwappartementen opgeleverd. Dit gebied is bij uitstek geschikt om zich vooral als stedelijk woonmilieu met een accent op appartementenbouw te ontwikkelen. Door de omvang van de locatie en het specifieke woonmilieu reikt de marktpotentie verder dan alleen Zaanstad.

/ Wonen / 359 kB

Effecten op Zaanse woningmarkt van maatregelen EU & NL - extra(2011)

Zie info bij hoofddocument.

/ Wonen / 2239 kB