Een ogenblik geduld a.u.b.

Onderzoeksbank

Armoedemonitor 2018

In opdracht van de gemeenteraad laat het college om het jaar een Armoedemonitor of een Minima effectrapportage opstellen. Dit jaar is er een armoedemonitor opgesteld, die een beeld geeft van de ontwikkeling rond armoede in Zaanstad. Daarbij wordt gekeken hoe groot de problematiek is en welke kenmerken mensen in armoede hebben. Ook wordt gekeken in hoeverre deze mensen in beeld zijn bij de gemeente, doordat ze gebruik maken van een minimaregeling of andere gemeentelijke zorg.

/ Werk en Inkomen / 1393 kB

Factsheet Inkomens (2014, peilmoment 2011)

Onderzoek & Statistiek van de gemeente Zaanstad zet jaarlijks de belangrijkste inkomenscijfers van de inwoners van Zaanstad op een rijtje. De gegevens zijn afkomstig uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) van het CBS en zijn gebaseerd op gegevens van de Belastingdienst. De inkomensgegevens uit een belastingjaar komen ongeveer 3 jaar na peildatum beschikbaar.

/ Werk en Inkomen / 3247 kB

Factsheet Inkomens (2013, peilmoment 2010)

/ Werk en Inkomen / 322 kB

Werken langs de Zaan (2013)

Deze publicatie geeft een overzicht van de economische ontwikkelingen in Zaanstad. Economische structuurversterking is één van de speerpunten van het college van B&W.

/ Werk en Inkomen / 10597 kB

Laagopgeleiden op de arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam (2013

De arbeidsmarkt is de afgelopen decennia veranderd, mede door wereldwijde ontwikkelingen. Opkomende economieën hebben een deel van het productieproces van westerse landen overgenomen. Deze processen doen zich ook in de MRA voor en hebben invloed op de totale arbeidsmarkt. In dit onderzoek is ingezoomd op de arbeidsmarkt voor laagopgeleiden.

/ Werk en Inkomen / 2489 kB