Een ogenblik geduld a.u.b.

Onderzoeksbank

Cliëntervaringsonderzoek WMO 2018 (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Gemeenten zijn volgens de Wmo verplicht om een cliëntervaringsonderzoek(ceo) uit te (laten)voeren. Het onderzoek in Zaanstad met de gegevens over 2017 is onlangs afgerond. Het ceo levert een beeld op van hoe cliënten de (effecten van)zorg ervaren binnen hun gemeente

/ Welzijn en Zorg / 618 kB

Cliëntervaringsonderzoek WMO 2018, factsheet (Wet Maatsch.Onderst.)

In 2 pagina's een beeld van de belangrijkste resultaten uit dit onderzoek. Het volledige rapport is ook op deze webpagina beschikbaar.

/ Welzijn en Zorg / 88 kB

Ouder worden in Zaanstad: factsheets stad totaal

Het gemeentebestuur wil graag dat alle inwoners van onze stad op een prettige manier oud kunnen worden en daarbij zoveel mogelijk in hun eigen wijk kunnen blijven wonen. Daarvoor wordt samengewerkt met die inwoners en met organisaties. Onderzocht is hoe de stad als geheel en de wijken er nu voor staan en wat gedaan moet worden om het toekomstplan te realiseren. Van elke wijk in Zaanstad –er zijn er 19- wordt met inwoners en organisaties een analyse gemaakt, waarbij gebruik gemaakt wordt van zogenaamde ‘facts & figures’. Hieronder treft u de analyses aan van de stad en (groepen van) de wijken die tot nu toe geanalyseerd zijn. Wanneer u klikt op de titelbalk van een rapport, opent zich de betreffende presentatie.

/ Welzijn en Zorg / 645 kB

Ouder worden in Zaanstad: factsheets Krommenie

Zie voor introtekst de factsheets van 'stad totaal' hierboven.

/ Welzijn en Zorg / 2591 kB

Ouder worden in Zaanstad; factsheets Assendelft en Westzaan

Zie voor introtekst de factsheets van 'stad totaal' hierboven.

/ Welzijn en Zorg / 4838 kB

Ouder worden in Zaanstad: factsheets Oud-Zaandijk en oud Koog a/d Zaan

Zie voor introtekst de factsheets van 'stad totaal' hierboven.

/ Welzijn en Zorg / 1050 kB

Ouder worden in Zaanstad: factsheets Kogerveld en Zaandam Noord

Zie voor introtekst de factsheets van 'stad totaal' hierboven.

/ Welzijn en Zorg / 6877 kB

Cliëntervaringsonderzoek WMO 2017 (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Zie voor introtekst de rapportage 2018.

/ Welzijn en Zorg / 412 kB

Cliëntervaringsonderzoek WMO 2016 (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Zie voor introtekst de rapportage 2018

/ Welzijn en Zorg / 307 kB

Factlab Zaanstad(2014)

De overheveling van taken in het maatschappelijk domein van rijksoverheid naar gemeenten is de aanleiding geweest voor starten van het Factlab. Om deze taken optimaal te organiseren hebben gemeenten de behoefte om de huishoudens te leren kennen. Het Factlab is een ‘gegevenslaboratorium’ waarin maatschappelijke organisaties en de gemeente Zaanstad de gegevens over de voorzieningen die zij leveren aan huishoudens met elkaar delen. Het doel is om vast te stellen hoeveel huishoudens een beroep doen op een voorziening en wat de samenloop is van voorzieningen per huishouden.

/ Welzijn en Zorg / 307 kB

Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten? (2014)

Vrijwilligerswerk staat prominent op de agenda van politiek en beleid. Vooral in het gemeentelijk zorg- en welzijnsbeleid zijn de verwachtingen over de inzet van vrijwilligers hooggespannen. In dit onderzoek wordt verslag gedaan van een kwalitatief sociologisch onderzoek naar de verschuiving van professionele naar vrijwillige inzet. De voorwaarden en de voor- en nadelen van deze verschuiving zijn onderzocht in de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Zaanstad.

/ Welzijn en Zorg / 9374 kB

Actie-onderzoek 'Hemelse Modder'(2013)

TRANSFORMEREN VOOR GEVORDERDEN IN HET MAATSCHAPPELIJK DOMEIN De Nederlandse gemeenten stonden in 2013 aan de vooravond van een reusachtige, risicovolle operatie; de rijksoverheid decentraliseerde belangrijke onderdelen van de centrale verzorgingsstaat naar gemeenten. Op alle te decentraliseren onderdelen krijgen gemeenten minder geld voor de uitvoering. De kern van de geweldige opgave waarvoor (ook)Zaanstad de komende jaren staat: een stelselwijziging doorvoeren, een nieuwe organisatie inrichten en bezuinigingen realiseren. Zaanstad zal niet alleen een transitie vormgeven, maar ook een transformatie. Het onderzoek 'Hemelse Modder' levert vooral voor dat laatste input.

/ Welzijn en Zorg / 1565 kB

Benchmark Buurthuizen Zaanstad(2013)

Gemeente Zaanstad heeft aan ‘de Wijkplaats gevraagd om een ‘Benchmark Buurthuizen’ uit te voeren in Zaanstad. In deze rapportage wordt verslag gedaan van het uitgevoerde onderzoek. Het eerste deel gaat in op de benchmark, een vergelijking van de performance van de gesubsidieerde en verzelfstandigde buurthuizen. In het tweede deel wordt aandacht besteed aan de kostendekkendheid van de huurtarieven. Het rapport gaat niet in op afzonderlijke buurthuizen.

/ Welzijn en Zorg / 965 kB

Tevredenheidsonderzoek WMO over 2013

Het is voor een gemeente nuttig te weten wat de ervaringen van cliënten en mantelzorgers zijn met de geboden ondersteuning en diensten in het kader van de Wmo. De gemeente is verantwoordelijk voor die ondersteuning en middelen moeten zo goed mogelijk aangewend worden. Dit rapport gaat over de ervaringen en tevredenheid van cliënten en mantelzorgers die een beroep hebben gedaan op een voorziening in het kader van de Wmo.

/ Welzijn en Zorg / 2827 kB

Tevredenheidsonderzoek WMO over 2012

Zie intro bij versie over 2013

/ Welzijn en Zorg / 2117 kB

Tevredenheidsonderzoek WMO over 2011

Zie intro bij WMO over 2013

/ Welzijn en Zorg / 672 kB

Behoeftenonderzoek kwetsbare inwonersgroepen(2010)

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn gemeenten verantwoordelijk voor het welbevinden van kwetsbare burgers, zoals mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, mensen met psychosociale of psychiatrische problemen en allochtone ouderen. Dit rapport is het resultaat van een onderzoek naar de hulpbehoeften van kwetsbare inwoners van Zaanstad.

/ Welzijn en Zorg / 4573 kB