Een ogenblik geduld a.u.b.

Onderzoeksbank

Kansenongelijkheid in kader 'toekomstbestendigheíd' (2019)

In 2018 is door een team van Zaanse strategen een aantal thema’s benoemd die van belang zijn voor de toekomstbestendigheid van de stad, een autonome ontwikkeling kennen en wat betreft (eventuele) aanpak een lange adem vereisen, en vaak door bestaande programma’s of organisatorische indelingen heen lopen. Kansenongelijkheid is één van die uitdagingen en op het eerste gezicht ook een van de meest ongrijpbare. Gemeentelijke strategen op concern- en domeinniveau hebben de onderzoeksafdeling van Zaanstad daarom gevraagd te helpen het thema in kaart te brengen. Dit rapport en de bijbehorende presentatie(zie hieronder) zijn daar de resultaten van.

/ Staat van de Stad / 2400 kB

Kansenongelijkheid 2019; factsheets

Zie voor toelichting hierboven.

/ Staat van de Stad / 1783 kB

Staat van de Stad 2017, trends en ontwikkelingen

Op deze pagina worden onderwerpen rond het thema 'Staat van de Stad' gepubliceerd, alsmede aanverwante onderwerpen. Het document 'Staat van de Stad' geeft antwoord op de vraag hoe Zaanstad ervoor staat op diverse terreinen. Een stad is nooit 'af' en dat geldt ook voor Zaanstad. Zaanstad brengt met de toekomstvisie 'Zaans Evenwicht' in beeld waar de stad naar toe zou moeten bewegen. Om te kunnen beoordelen of de ambities van 'Zaans Evenwicht' worden gehaald of moeten worden bijgesteld, is inzicht nodig. Staat van de Stad kan hierbij helpen. De eerste versies vanaf 2010 beschrijven uitgebreid diverse beleidsterreinen. De rapportage 2017 is opgebouwd uit een serie sheets over de diverse thema's, waarbij overzichtelijke grafieken en tabellen vaak in één oogopslag tonen waar Zaanstad Staat.

/ Staat van de Stad / 1589 kB

Staat van de Stad 2015, rapportage

Zie voor nadere info onder Staat van de Stad 2017

/ Staat van de Stad / 1128 kB

Zaanstad Staat van de stad 2013 (rapportage)

Zie voor nadere info onder Staat van de Stad 2017

/ Staat van de Stad / 11389 kB

Staat van de Stad(2013), samenvatting

Zie info boven

/ Staat van de Stad / 14 kB

Staat van de Stad(2010)

Zie info boven

/ Staat van de Stad / 5419 kB