Een ogenblik geduld a.u.b.

Onderzoeksbank

Zaanpanel 59: verduurzaming

Veel bewustzijn, twijfels over haalbaarheid klimaatdoelen.

/ Milieu en Klimaat / 18 pagina's / 639 kB

Zaanpanel 37 Duurzame afvalinzameling 2015

Zaanstad wil de komende jaren nog meer afval gescheiden inzamelen. Ongeveer 70% van het afval bestaat uit grondstoffen die kunnen worden hergebruikt. Aan het Zaanpanel zijn vragen voorgelegd over duurzamere afvalinzameling, met als belangrijkste vraag de voorkeur voor één van de voorgelegde scenario’s met maatregelen. Deze scenario’s zijn ontwikkeld om een belangrijke afname van restafval te kunnen realiseren.

/ Milieu en Klimaat / 6 pagina's / 541 kB