Een ogenblik geduld a.u.b.

Onderzoeksbank

Cliënt Ervarings Monitor (CEM) 'Zorg voor jeugd' 2016

Gemeenten zijn vanuit de Jeugdwet verplicht om een cliëntervaringsonderzoek(CEO) uit te (laten)voeren. Het onderzoek in (mede)Zaanstad met de gegevens over in 2015 verleende jeugdhulp,is opgeleverd. Het CEO levert een beeld op van hoe cliënten en/of ouders(verzorgers) de zorg hebben ervaren.

/ Jeugd en Onderwijs / 755 kB

Monitor Jeugdwerkloosheid 2011

Jeugdwerkloosheid wordt gedefinieerd als het aantal ingeschreven niet-werkende werkzoekenden in de leeftijdsklasse van 16 t/m 26 jaar. Onderzoek en Statistiek van de gemeente Zaanstad is daarom gevraagd ontwikkelingen in de jeugdwerkloosheid voor een aantal jaar te volgen.

/ Jeugd en Onderwijs / 121 kB

Jongerenpeiling Zaanstad 2009

Dit rapport bevat de belangrijkste resultaten van de tweede editie van de Zaanse Jongerenpeiling, een uitgebreid enquête-onderzoek onder Zaanse jongeren van 12 t/m 24 jaar. Het onderzoek is uitgevoerd in september en oktober 2009. De eerste Zaanse Jongerenpeiling heeft plaatsgevonden in februari 2006, met rapportage in december van dat jaar.

/ Jeugd en Onderwijs / 743 kB

Jongerenpeiling Zaanstad 2009 (samenvatting)

/ Jeugd en Onderwijs / 1426 kB

Jongerenpeiling Zaanstad 2006

In februari 2006 is een onderzoek gehouden onder Zaanse jongeren van 12-24 jaar. Het onderzoek is bedoeld als nulmeting om de effecten te kunnen bepalen van het gemeentelijke Onderwijs en Jongerenbeleid ‘Ruimte geven en grenzen stellen’. Een belangrijke reden om het onderzoek te houden is een gebrek aan actuele informatie over hoe jongeren in Zaanstad leven en hoe zij de stad ervaren.

/ Jeugd en Onderwijs / 529 kB