Een ogenblik geduld a.u.b.

Onderzoeksbank

Kansenongelijkheid in kader 'toekomstbestendigheíd' (2019)

In 2018 is door een team van Zaanse strategen een aantal thema’s benoemd die van belang zijn voor de 'toekomstbestendigheid' van de stad maar een aanpak vereisen. Kansenongelijkheid is één van die uitdagingen en op het eerste gezicht ook een van de meest ongrijpbare. Gemeentelijke strategen hebben de onderzoeksafdeling van Zaanstad gevraagd te helpen het thema in kaart te brengen. Hier treft u het factsheet aan, onder het thema 'Staat van de Stad' de volledige rapportage.

/ Factsheets / 1783 kB

Ouder worden in Zaanstad, factsheets wijken

Het gemeentebestuur wil graag dat alle inwoners van onze stad op een prettige manier oud kunnen worden en daarbij zoveel mogelijk in hun eigen wijk kunnen blijven wonen. Daarvoor wordt samengewerkt met die inwoners en met organisaties. Onderzocht is hoe wijken er nu voor staan en wat gedaan moet worden om het toekomstplan te realiseren. Van elke wijk in Zaanstad –er zijn er 19- wordt met inwoners en organisaties een analyse gemaakt, waarbij gebruik gemaakt wordt van zogenaamde ‘facts & figures’. De factsheets van de wijken -voor zover al beschikbaar- kunt u vinden bij het thema 'Welzijn en Zorg' van deze onderzoeksbank.

/ Factsheets / 107 kB

Factsheet Zaanstad: wonen in de regio Amsterdam

In dit rapport worden de eerste resultaten uit het onderzoek ‘Wonen in de regio Amsterdam 2015 gepresenteerd. Dit onderzoek bestaat uit een grootschalige enquête, waaraan in totaal ruim 30.000 respondenten hun medewerking hebben verleend. Huishoudens werden daarin gevraagd naar hun huidige en vorige woonsituatie, woonlasten en woonwensen. Daarnaast bevat het onderzoek een verhuizingenbestand, opgebouwd uit registratiedata. Aan het onderzoek hebben alle gemeenten van de Stadsregio Amsterdam(Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam,Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad,Zeevang), Almere, en Haarlem meegedaan. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de deelnemende gemeenten en de woningcorporaties verenigd in het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad. Bijgaand factsheet geeft de belangrijkste informatie over Zaanstad weer. Onder het thema 'Wonen' in deze Onderzoeksbank is het complete rapport beschikbaar.

/ Factsheets / 563 kB

Staat van de Detailhandel 2015(regio Amsterdam)

Bewoners in de Amsterdamse regio kopen steeds meer niet-dagelijkse producten (kleding, muziek, interieurartikelen) via internet, zo’n 8% in 2014 tegenover 1% in 2004. Dit leidt tot verschuivingen van koopstromen tussen gemeenten in de regio. Met name kleine gemeentes zien de koopkrachtbinding dalen en afvloeien naar internet én naar grotere buurgemeenten, zoals Purmerend, Zaanstad en Amstelveen.

/ Factsheets / 1593 kB

Factsheet Inkomens 2011

Team Onderzoek & Statistiek van de gemeente Zaanstad zet jaarlijks de belangrijkste inkomenscijfers van de inwoners van Zaanstad op een rijtje. De gegevens zijn afkomstig uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) van het CBS en zijn gebaseerd op gegevens van de Belastingdienst. Het meest recente jaar waarvoor de gegevens beschikbaar zijn, is 2011. De eerstvolgende gegevens (van het belastingjaar 2012) komen in 2015 beschikbaar.

/ Factsheets / 3247 kB

Factsheet Zaanpeiling 2006

Bulletin met een kort verslag over het grote inwonersonderzoek in 2006.

/ Factsheets / 5719 kB

Factsheet Zaanpeiling 2005

Bulletin met een kort verslag over het grote inwonersonderzoek in 2005.

/ Factsheets / 85 kB

Factsheet Zaanpeiling 2004

Bulletin met een kort verslag over het grote inwonersonderzoek in 2004.

/ Factsheets / 89 kB

Factsheet Zaanpeiling 2000

Bulletin met een kort verslag over het grote inwonersonderzoek in 2000, toen nog Omnibusonderzoek geheten.

/ Factsheets / 12 kB