Een ogenblik geduld a.u.b.

Onderzoeksbank

Verkiezingen Provinciale Staten 2019; factsheet uitslagen

Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten gehouden. In deze factsheet worden de uitslagen vanuit diverse invalshoeken belicht. Daarnaast is er een interactieve kaart beschikbaar met onder meer de uitslagen per stembureau. Zie hiervoor het nieuwsberichtje op deze website over dit onderwerp (home, Laatste nieuws).

/ Bestuur en Dienstverlening / 380 kB

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op 21 maart 2018 zijn er Gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In het betreffende nieuwsbericht (klik daarvoor op de titel van dit item) is een linkje beschikbaar naar een interactieve kaart van Zaanstad met de uitslagen per stembureau.

/ Bestuur en Dienstverlening / 158 kB

Zaanpanel 36 Vermindering druk gemeentelijke regels

Burgers en/of ondernemers die een activiteit of initiatief in Zaanstad willen ontplooien kunnen met gemeentelijke regels te maken krijgen. Regels zijn belangrijk, maar het kan ook anders. Om meer ruimte te kunnen geven aan initiatieven van burgers en ondernemers streeft de gemeente ernaar de regeldruk te verminderen.

/ Bestuur en Dienstverlening / 256 kB

Collegeprogram Zaanstad 2010-2014; tussentijdse evaluatie

Het college heeft in 2010 het collegeprogramma 'Wederzijds Aanspreekbaar' vastgesteld als akkoord op hoofdlijnen: een richtinggevend akkoord dat ruimte biedt om rekening te kunnen houden met maatschappelijke ontwikkelingen én met wat er vanuit het Rijk op ons af komt. De concrete uitwerking van het collegeprogramma vindt onder andere plaats in de begroting en de jaarrekening. Een tussenstand.

/ Bestuur en Dienstverlening / 762 kB

Zaanstad_Zaanpanel 24 De Raad vraagt in 2011

De geselecteerde onderwerpen: I. interesse in de gemeentepolitiek, II. openbare ruimte en III. parkeerbeleid. De keuze voor deze onderwerpen is mede tot stand gekomen door de input van de fractievoorzitters van de gemeente Zaanstad.

/ Bestuur en Dienstverlening / 205 kB

Zaanstad_Zaanpanel 27 Kerntakendiscussie 2012

Door de economische crisis komen er minder middelen beschikbaar voor het uitvoeren en ontwikkelen van beleid. De gemeente krijgt daarnaast steeds vaker rijkstaken toegeschoven. Dit roept de vraag op hoe de gemeente efficiënter haar taken kan uitvoeren. Voor een deel van de taken is het bestuur in discussie gegaan met partners van de gemeente(burgers, bedrijfsleven en maatschappelijke partners).

/ Bestuur en Dienstverlening / 965 kB