Loading...

Modified: 

Modified: 

Theme modified: 

Modified: 

  Link Empty

  Gegevens gewijzigd
  Wachtwoord gewijzigd  please wait...

  Click "Ok" to open the live version in a new tab or window.

  gebiedsselectie thema's navigatie tegels sidebar indicator info

  Verantwoording

  Wijkmonitor

  De wijkenmonitor geeft in één oogopslag de (vooral sociale) kwaliteit weer van de wijken in Zaanstad. Hierbij voegt de monitor inzicht in hoe bepaalde aspecten van belang zijn voor de kwaliteit van de wijken. Ook biedt het overzicht in hoe de wijken onderling scoren op die aspecten. Met deze  monitor kan er beter worden gestuurd op doelen en inzet van middelen, zowel per wijk ('wat verdient aandacht') als per beleidsaspect (waar verdient bijvoorbeeld 'veiligheid' aandacht?).  

  Vragen? Neem contact met Onderzoek & Statistiek, telefoonnummer 14 075, e-mail: statistiek@zaanstad.nl

  https://zaanstad.incijfers.nl/Dashboard/WIJKMONITOR/

  Leefomgeving

  Deze dimensie bestaat uit 6 thema's: fysieke kwaliteit, wonen, milieu, leefbaar en veilig, voorzieningen en wijkeconomie. Elk thema bestaat uit een aantal indicatoren. 

  https://zaanstad.incijfers.nl/Dashboard/LEEFOMGEVING/

  fysieke kwaliteit

  Dit thema bestaat uit 3 indicatoren: 

  1. meldingen grofvuil 
  2. verschil tevreden en ontevreden over schoonhouden buurt 
  3. zwerfavalmetingen

  https://zaanstad.incijfers.nl/Dashboard/Fysieke-kwaliteit/

  milieu

  Dit thema bestaat uit 3 indicatoren: 

  1. percentage  "vaak" geluidsoverlast van auto's, fabrieken en bedrijven 
  2. score ervaren geurhinder
  3. percentage milieubelaste woningen

  https://zaanstad.incijfers.nl/Dashboard/Milieu/

  voorzieningen

  Dit thema bestaat uit het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over 9 indicatoren:

   1. basisonderwijs  6. voorzieningen ouderen
   2. sportvoorzieningen  7. winkels
   3. parkeren  8. speelvoorzieningen
   4. openbaar vervoer  9. voorzieningen jongeren
   5. voorzieningen gehandicapten  

   

  https://zaanstad.incijfers.nl/Dashboard/Voorzieningen/

  Capaciteiten

  Deze dimensie bestaat uit 4 thema's: opleiding, gezondheid, inkomen en taalbeheersing. Ieder thema bestaat uit een aantal indicatoren.

  https://zaanstad.incijfers.nl/Dashboard/CAPACITEITEN/

  gezondheid

  Dit thema bestaat uit 2 indicatoren: 

  1. slecht of matig ervaren gezondheid
  2. arbeidsongeschikten

   

  https://zaanstad.incijfers.nl/Dashboard/Gezondheid/

  opleiding

  Dit thema bestaat uit 3 indicatoren: 

  1. volwassen bevolking met een startkwalificatie
  2. voortijdig schoolverlaters
  3. leerlingen in gewichtenregeling

  https://zaanstad.incijfers.nl/Dashboard/Opleiding/

  inkomen

  Dit thema bestaat uit 3 indicatoren: 

  1. gemiddelde inkomensklasse
  2. bijstandsgerechtigden
  3. gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen

  https://zaanstad.incijfers.nl/Dashboard/Inkomen/

  taalbeheersing

  Dit thema bestaat uit 1 indicator: 

  1. 1e generatie niet-westerse migratieachtergrond

  https://zaanstad.incijfers.nl/Dashboard/Taalbeheersing/

  Meedoen

  Deze dimensie bestaat uit 4 thema's: werk en onderwijs, contacten, maatschappelijke inzet en sportdeelnameIeder thema bestaat uit een aantal indicatoren.

  https://zaanstad.incijfers.nl/Dashboard/MEEDOEN/

  werk

  Dit thema uit 3 indicatoren: 

  1. niet-werkende werkzoekenden
  2. schoolgaande jeugd

  https://zaanstad.incijfers.nl/Dashboard/Werk/

  contacten

  Dit thema bestaat uit 3 indicatoren: 

  1. te weinig contacten
   

  https://zaanstad.incijfers.nl/Dashboard/Contacten/

  maatschappelijke inzet

  Dit thema bestaat uit 3 indicatoren: 

  1. vrijwilligers
  2. mantelzorgers
  3. actief in afgelopen jaar om buurt te verbeteren

  https://zaanstad.incijfers.nl/Dashboard/Maatschappelijke-inzet/

  sportdeelname

  Dit thema bestaat uit 2 indicatoren: 

  1. sport minimaal eens per maand
  2. sport in georganiseerd verband

  https://zaanstad.incijfers.nl/Dashboard/Sportdeelname/

  Sociale binding

  Deze dimensie bestaat uit 4 thema's: sociale samenhang, verhuismobiliteit, gehechtheid en vertrouwen. Ieder thema bestaat uit een aantal indicatoren.

  https://zaanstad.incijfers.nl/Dashboard/Sociale-binding

  sociale samenhang

  Dit thema bestaat uit 2 indicatoren: 

  1. positief oordeel over relatie autochtone Nederlanders en inwoners met niet-Nederlandse migratieachtergrond
  2. schaalscore sociale cohesie

  https://zaanstad.incijfers.nl/Dashboard/Sociale-samenhang/

  verhuismobiliteit

  Dit thema bestaat uit 3 indicatoren: 

  1. lange woonduur op huidige adres
  2. mutatiegraad (verhuizingen)
  3. nieuwkomers

  https://zaanstad.incijfers.nl/Dashboard/Verhuismobiliteit/

  gehechtheid

  Dit thema bestaat uit 2 indicatoren: 

  1. voelt zich medeverantwoordelijk voor de buurt
  2. is (zeer) gehecht aan de buurt

  https://zaanstad.incijfers.nl/Dashboard/Gehechtheid/

  vertrouwen

  Dit thema bestaat uit 3 indicatoren: 

  1. verschil tussen percentage inwoners dat geen of wel vertrouwen heeft in de gemeenteraad
  2. verschil
  tussen percentage inwoners dat geen of wel vertrouwen in burgemeester en wethouders
  3. opkomst verkiezingen gemeenteraad

  https://zaanstad.incijfers.nl/Dashboard/Vertrouwen/

  wonen

  Dit thema bestaat uit 3 indicatoren: 

  1. rapportcijfer eigen woning
  2. aandeel huurwoningen in de woningvoorraad
  3. gemiddelde waarde onroerend goed (WOZ-waarde)

   

  https://zaanstad.incijfers.nl/Dashboard/Wonen/

  wijkeconomie

  Dit thema bestaat uit 3 indicatoren: 

  1. aantal bedrijfsvestigingen per 1.000 inwoners 
  2. aantal arbeidsplaatsen per 1.000 inwoners

  https://zaanstad.incijfers.nl/Dashboard/wijkeconomie/

  leefbaar en veilig

  Dit thema bestaat uit 5 indicatoren: 

  1. schaalscore vermogensdelicten
  2. schaalscore overlast
  3. rapportcijfer veiligheid in eigen buurt
  4. schaalscore verloedering 
  5. meldingen jeugdoverlast
   
   
  https://zaanstad.incijfers.nl/Dashboard/Leefbaar-en-veilig/

  Choose one area

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  ...Gebied... vergelijken met

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  Mijn Regio

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  Mijn Mosaic

  Binnen ‘Mijn Mosaic’ kunt u zelf thema’s samenstellen en deze delen met geinteresseerden. Hieronder in het kort de stappen om uw eigen thema te maken.

  1. Thema aanmaken
  Maak een thema aan door op de plus knop te klikken. U kunt vervolgens de naam van thema wijzigen. Er is een maximum van vier thema’s.

  2. Tegels toevoegen
  Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via de [+] knop kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

  3. Tegels indelen
  Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

  4. Thema delen
  Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.

  Het thema bevat nog geen tegels. Volg onderstaande stappen om tegels toe te voegen en het thema te delen.

  1. Tegels toevoegen
  Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via de [+] knop kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

  2. Tegels indelen
  Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

  3. Thema delen
  Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.