Loading...

Modified: 

Modified: 

Theme modified: 

Modified: 

  Link Empty
  Icoon

  Gegevens gewijzigd
  Wachtwoord gewijzigd  please wait...

  Click "Ok" to open the live version in a new tab or window.

  Tegel Insluiten

  Met onderstaande HTML code kunt u een tegel publiceren op uw eigen website.

  gebiedsselectie thema's navigatie tegels sidebar indicator info
  Toon als grid Toon als lijst

  Niet toonbaar

  Niet toonbaar

  Wijkmonitor

  De wijkenmonitor geeft in één oogopslag de (vooral sociale) kwaliteit weer van de wijken in Zaanstad. Hierbij voegt de monitor inzicht in hoe bepaalde aspecten van belang zijn voor de kwaliteit van de wijken. Ook biedt het overzicht in hoe de wijken onderling scoren op die aspecten. Met deze  monitor kan er beter worden gestuurd op doelen en inzet van middelen, zowel per wijk ('wat verdient aandacht') als per beleidsaspect (waar verdient bijvoorbeeld 'veiligheid' aandacht?).  

  Vragen? Neem contact met Onderzoek & Statistiek, telefoonnummer 14 075, e-mail: statistiek@zaanstad.nl

  ./Wijkmonitor-2019

  Leefomgeving

  Deze dimensie bestaat uit 6 thema's: fysieke kwaliteit, wonen, milieu, leefbaar en veilig, voorzieningen en wijkeconomie. Elk thema bestaat uit een aantal indicatoren. 

  ./Wijkmonitor/LEEFOMGEVING/

  fysieke kwaliteit

  Dit thema bestaat uit 3 indicatoren: 
  1. meldingen grofvuil 
  2. verschil tevreden en ontevreden over schoonhouden buurt 
  3. zwerfavalmetingen

  ./Wijkmonitor/Fysieke-kwaliteit-2/

  milieu

  Dit thema bestaat uit 3 indicatoren: 
  1. percentage  "vaak" geluidsoverlast van auto's, fabrieken en bedrijven 
  2. score ervaren geurhinder
  3. percentage milieubelaste woningen

  ./Wijkmonitor/Milieu-2/

  voorzieningen

  Dit thema bestaat uit het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over 9 indicatoren:

   1. basisonderwijs  6. voorzieningen ouderen
   2. sportvoorzieningen  7. winkels
   3. parkeren  8. speelvoorzieningen
   4. openbaar vervoer  9. voorzieningen jongeren
   5. voorzieningen gehandicapten  

   

  ./Wijkmonitor/Voorzieningen-2/

  Capaciteiten

  Deze dimensie bestaat uit 4 thema's: opleiding, gezondheid, inkomen en taalbeheersing. Ieder thema bestaat uit een aantal indicatoren.

  ./Wijkmonitor/CAPACITEITEN/

  gezondheid

  Dit thema bestaat uit 2 indicatoren: 

  1. slecht of matig ervaren gezondheid
  2. arbeidsongeschikten

   

  ./Wijkmonitor/Gezondheid-2/

  opleiding

  Dit thema bestaat uit 3 indicatoren: 
  1. volwassen bevolking met een startkwalificatie
  2. voortijdig schoolverlaters
  3. leerlingen in gewichtenregeling

  ./Wijkmonitor/Opleiding-2/

  inkomen

  Dit thema bestaat uit 3 indicatoren: 
  1. gemiddelde inkomensklasse
  2. bijstandsgerechtigden
  3. gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen

  ./Wijkmonitor/Inkomen-2/

  taalbeheersing

  Dit thema bestaat uit 1 indicator: 

  1. 1e generatie niet-westerse migratieachtergrond

  ./Wijkmonitor/Taalbeheersing-2/

  Meedoen

  Deze dimensie bestaat uit 4 thema's: werk en onderwijs, contacten, maatschappelijke inzet en sportdeelname. Ieder thema bestaat uit een aantal indicatoren.

  ./Wijkmonitor/MEEDOEN/

  werk

  Dit thema uit 3 indicatoren: 

  1. niet-werkende werkzoekenden
  2. schoolgaande jeugd

  ./Wijkmonitor/Werk-2/

  contacten

  Dit thema bestaat uit 3 indicatoren: 

  1. te weinig contacten
   

  ./Wijkmonitor/Contacten-2/

  maatschappelijke inzet

  Dit thema bestaat uit 3 indicatoren: 
  1. vrijwilligers
  2. mantelzorgers
  3. actief in afgelopen jaar om buurt te verbeteren

  ./Wijkmonitor/Maatschappelijke-inzet-2/

  sportdeelname

  Dit thema bestaat uit 2 indicatoren: 

  1. sport minimaal eens per maand
  2. sport in georganiseerd verband

  ./Wijkmonitor/Sportdeelname-2/

  Sociale binding

  Deze dimensie bestaat uit 4 thema's: sociale samenhang, verhuismobiliteit, gehechtheid en vertrouwen. Ieder thema bestaat uit een aantal indicatoren.

  ./Wijkmonitor/Sociale-binding

  sociale samenhang

  Dit thema bestaat uit 2 indicatoren: 
  1. positief oordeel over relatie autochtone Nederlanders en inwoners met niet-Nederlandse migratieachtergrond
  2. schaalscore sociale cohesie

  ./Wijkmonitor/Sociale-samenhang-2/

  verhuismobiliteit

  Dit thema bestaat uit 3 indicatoren: 
  1. lange woonduur op huidige adres
  2. mutatiegraad (verhuizingen)
  3. nieuwkomers

  ./Wijkmonitor/Verhuismobiliteit-2/

  gehechtheid

  Dit thema bestaat uit 2 indicatoren: 

  1. voelt zich medeverantwoordelijk voor de buurt
  2. is (zeer) gehecht aan de buurt

   

   

   

   

  ./Wijkmonitor/Gehechtheid-2/

  vertrouwen

  Dit thema bestaat uit 3 indicatoren: 


  1. verschil tussen percentage inwoners dat geen of wel vertrouwen heeft in de gemeenteraad
  2. verschil
  tussen percentage inwoners dat geen of wel vertrouwen in burgemeester en wethouders
  3. opkomst verkiezingen gemeenteraad

  ./Wijkmonitor/Vertrouwen-2/

  wonen

  Dit thema bestaat uit 3 indicatoren: 
  1. rapportcijfer eigen woning
  2. aandeel huurwoningen in de woningvoorraad
  3. gemiddelde waarde onroerend goed (WOZ-waarde)

   

  ./Wijkmonitor/Wonen-2/

  wijkeconomie

  Dit thema bestaat uit 3 indicatoren: 

  1. aantal bedrijfsvestigingen per 1.000 inwoners 
  2. aantal arbeidsplaatsen per 1.000 inwoners

  ./Wijkmonitor/wijkeconomie-2/

  leefbaar en veilig

  Dit thema bestaat uit 5 indicatoren: 

  1. schaalscore vermogensdelicten
  2. schaalscore overlast
  3. rapportcijfer veiligheid in eigen buurt
  4. schaalscore verloedering 
  5. meldingen jeugdoverlast
   
   
  ./Wijkmonitor/Leefbaar-en-veilig-2/

  Choose one area

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  ...Gebied... vergelijken met

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  Mijn Regio

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  Mijn Mosaic

  Binnen ‘Mijn Mosaic’ kunt u zelf thema’s samenstellen en deze delen met geinteresseerden. Hieronder in het kort de stappen om uw eigen thema te maken.

  1. Thema aanmaken
  Maak een thema aan door op het stersymbool te klikken. U kunt vervolgens de naam van thema wijzigen. Er is een maximum van vier thema’s.

  2. Tegels toevoegen
  Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via het stersymbool kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

  3. Tegels indelen
  Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

  4. Thema delen
  Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.

  Het thema bevat nog geen tegels. Volg onderstaande stappen om tegels toe te voegen en het thema te delen.

  1. Tegels toevoegen
  Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via het ster symbool in een tegel kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

  2. Tegels indelen
  Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

  3. Thema delen
  Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.

  Uw zoekopdracht {searchText} heeft helaas geen resulaten opgeleverd.

  Select period level